• Rezerwacji wizyt w salonie Luxdog ul. Kurkowa 4, Warszawa Ursynów/ Pyry – należy dokonywać telefonicznie, pod numerem: 797 240 904
 • Rezerwacji wizyt w salonie Luxdog Ożarów należy dokonywać pod numerem: 798 513 076
 • Każdy przyprowadzony do salonu pies powinien posiadać książeczkę zdrowia z aktualnym świadectwem szczepień.
 •  W salonie psy są pielęgnowane i strzyżone bez  podawania jakichkolwiek środków uspakajających i farmakologicznych.
 •  W salonie używane są profesjonalne kosmetyki dla zwierząt posiadające atesty.
 • Stanowisko pracy i narzędzia poddawane są regularnej dezynfekcji.
 • Właściciele psów agresywnych proszeni są o informowanie o możliwości ugryzienia i zabezpieczenie psa kagańcem.
 • Usługa pielęgnacji psów w Salonie w Ożarowie Mazowieckim odbywa się wyłącznie podczas nieobecności właściciela.
 • Podczas pielęgnacji psów w podeszłym wieku konieczna jest obecność właściciela (dotyczy salonu Warszawa), chyba że właściciel zdecyduje się pozostawić psa samego na czas pielęgnacji.
 • Wykonujący usługę nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia psa, którego właściciel zataił istnienie choroby np.: problemów z sercem, układem krążenia, stawami, alergią, zaziębienia, padaczki lub niezrównoważenia psychicznego.
 • Wykryte w trakcie zabiegów insekty są zwalczane obligatoryjnie, za dodatkową opłatą bez wcześniejszego uzgodnienia.
 • Proszę o punktualne przychodzenie na wizyty, w razie rezygnacji z wizyty proszę o jak najwcześniejsze powiadomienie telefoniczne lub wysłanie sms-a.
 • W razie spóźnienia zastrzegam sobie prawo do odmówienia wizyty gdyż dla każdego klienta zarezerwowany jest odpowiedni jej czas.
 • Podany cennik usług jest orientacyjny, kosz wizyty w salonie wyceniany jest indywidualnie i zależy od stanu sierści psa oraz jego zachowania.
 • Pies zostaje wydany wyłącznie osobie która go dostarczyła do salonu lub osobie przez nią wskazanej.
 • Korzystając z usług naszego salonu właściciel psa wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć psa zrobionych w trakcie wizyty do celów reklamowych (fb, Instagram, strona internetowa etc.).